STORY OF LA VIE JOURNEY

KHỞI SINH TỪ NHỮNG ĐÁM MÂY CAO

HOÁ THÀNH NHỮNG GIỌT MƯA TRONG MÁT

Rơi xuống các dãy núi
nguyên sơ

ĐƯỢC CHẮT LỌC QUA NHIỀU TẦNG ĐỊA CHẤT

từ từ thẩm thấu qua những
lớp đất đá, cát sỏi

LẮNG ĐỌNG Ở ĐỘ SÂU HÀNG TRĂM MÉT DƯỚI LÒNG ĐẤT

Mạch nước khoáng ngầm thuần khiết được thiên nhiên kỳ công gìn giữ, tách biệt khỏi mọi tác động bên ngoài

Lavie trọn vẹn vị thiên nhiên Lavie trọn vẹn vị thiên nhiên

TRỌN VẸN
VỊ THIÊN NHIÊN

Đóng chai tại nguồn. Vị thiên nhiên được giữ vẹn nguyêntrong từng giọt nước