THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

SỰ KIỆN: “TRẠM DỪNG CHÚT YÊN TỪ THIÊN NHIÊN”

(Sau đây gọi tắt là “chương trình”)

 

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH LaVie (Sau đây gọi tắt là “LaVie”/“Ban tổ chức”).

Thời gian tổ chức: Từ 10:00 ngày 24/06/2023 đến 22:00 ngày 25/06/2023.

Địa điểm tổ chức: Sảnh ngoài trời tầng trệt Landmark 81, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thể lệ chương trình:

I. Ai là người có quyền tham gia

-       Là công dân đang sinh sống tại Việt Nam;

-       Phạm vi: Toàn quốc.

II. Các hoạt động tại sự kiện

-       Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan 360 độ trong nhà vòm và trải nghiệm nước khoáng thiên nhiên LaVie diện mạo mới;

-       Chụp hình và đăng tải lên facebook kèm hashtag #LaVie #TramdungchutYen để nhận quà; và

-       Tham gia trò chơi “Tìm LaVie ngay – Nhận quà liền tay”.

 

III. Giải thưởng khi tham gia trải nghiệm các hoạt động tại chương trình

HOẠT ĐỘNG QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan 360 độ trong nhà vòm và trải nghiệm nước khoáng thiên nhiên LaVie diện mạo mới 01 chai nước khoáng thiên nhiên LaVie 500ml 4.000 4.500 18.000.000
Chụp hình và đăng tải lên facebook kèm hashtag #LaVie #TramdungchutYen Sen đá 1.000 50.000 50.000.000
Chụp hình và đăng tải lên facebook kèm hashtag #LaVie #TramdungchutYen Nến thơm 1.000 50.000 50.000.000
Trò chơi “Tìm LaVie ngay – Nhận quà tại đây” Bộ ly cao cấp 2.000 30.000 60.000.000
Tổng cộng   8.000   178.000.000


Lưu ý: Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

IV. Nghĩa vụ của người tham gia sự kiện 

-       Tùy thuộc vào việc pháp luật cho phép tùy từng thời điểm, thông tin của người tham gia sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị hoặc cho các mục đích thương mại khác của Công ty TNHH LaVie mà LaVie không cần phải thanh toán thêm cho người tham gia và không cần thêm điều kiện gì khác để được sử dụng;

-       Các hình ảnh, nội dung liên quan đến việc tham gia chương trình của người tham gia cũng như các hình ảnh, nội dung, bài viết hay là các thông tin liên quan khác của người trúng giải sẽ được LaVie sử dụng trong các hoạt động, tài liệu, sự kiện quảng bá, tiếp thị liên quan đến nhãn hàng LaVie;

-       Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp. Nếu phát hiện người tham gia cung cấp thông tin giả mạo, sao chép và thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi, Ban tổ chức có quyền loại người tham gia ra khỏi chương trình mà không cần thông báo trước.

-       Mỗi số điện thoại chỉ được nhận vé tham gia sự kiện 01 lần; 

-       Người tham gia không được dùng bất kỳ cách thức nào để phá hoại hoặc gian lận. Ban tổ chức sẽ tự động huỷ quyền tham dự của người chơi mà không cần thông báo trước nếu người chơi vi phạm quy định này;

-       Khi tham gia chương trình, người tham gia mặc nhiên chấp nhận các thể lệ, quy định của chương trình này cũng như các quyết định của Ban tổ chức; và

-       Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình này, Ban tổ chức sẽ xem xét quyết định. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

V. Thông tin liên hệ

Trong quá trình tham gia chương trình, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức tại sự kiện.