Hồ sơ công bố sản phẩm

GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VIVA

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM GLASS BOTTLE STILL

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM GLASS BOTTLE SPARKLING

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE – LONG AN

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE – HƯNG YÊN

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VÒI NHỰA

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE – 600ml

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE SPARKING – HƯƠNG MƠ BƯỞI

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PURA VIVA

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE – 700ml, 750ml

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE SPARKING – HƯƠNG CHANH BẠC HÀ

TẢI HỒ SƠ

Food Safety System Certification FSSC 22000

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM La Vie Nước uống vị trái cây có ga Cam Đao

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM La Vie Nước uống vị trái cây có ga Dâu Việt Quất

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG LA VIE PRESTIGE– 700ml

TẢI HỒ SƠ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Nước uống đóng chai La Vie ViVa 19L

TẢI HỒ SƠ