CAM KẾT TÁI TẠO SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC

Tại La Vie, chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng chỉ thực sự bền vững khi không tổn hại đến môi trường. Vì thế, chúng tôi cam kết tiên phong thực hiện hành trình tái tạo sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái nước, nhằm tạo tác động tích cực đến môi trường, với tham vọng cùng nhau đảm bảo một trái đất khỏe mạnh cho thế hệ tương lai.

Hành trình tái tạo sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái nước

Nước chính là sự sống. Sự khỏe mạnh, an ninh lương thực và hầu hết các hoạt động kinh tế của con người đều phụ thuộc vào nước. Sự toàn vẹn và đa dạng của hệ sinh thái nước quyết định sự sống còn của con người và hàng triệu loài sinh vật trên trái đất. 

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành nước khoáng thiên nhiên, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước trong tự nhiên. Chúng tôi luôn được thôi thúc bởi trách nhiệm đóng góp vào việc bảo tồn và tái tạo sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái nước. 

Với sự am hiểu về nguồn nước, cùng hỗ trợ từ Tập đoàn Nestlé và sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi đã bắt đầu một hành trình tái tạo đa dạng sinh học, tập trung vào 2 lĩnh vực chính.

Tái tạo nguồn nước

Bảo vệ và chung tay quản lý nguồn nước một cách có trách nhiệm và bền vững. 

Đóng góp vào việc phục hồi các nguồn nước về số lượng và chất lượng, tạo môi trường sống khỏe mạnh cho các loài sinh vật trong hệ sinh thái nước. 

TÌM HIỂU THÊM

Phát triển bao bì bền vững

Tầm nhìn toàn cầu của Nestlé là không có bao bì nào của Tập đoàn, kể cả bao bì nhựa, bị chôn lấp hoặc trở thành rác thải ra sông hồ, đại dương.

TÌM HIỂU THÊM