TIÊU CHUẨN VỀ CHUNG TAY QUẢN LÝ NƯỚC (AWS) V2.0
10 tháng 3, 2022
TIÊU CHUẨN VỀ CHUNG TAY QUẢN LÝ NƯỚC (AWS) V2.0

THÔNG BÁO CÁC BÊN LIÊN QUAN

Công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie chuẩn bị cho tái chứng nhận TIÊU CHUẨN VỀ CHUNG TAY QUẢN LÝ NƯỚC (AWS) V2.0 cho đơn vị sau:

Tên đơn vị: Nhà máy Long An
Địa chỉ đơn vị: Nhà máy La Vie Long An, Quốc lộ 1, Khánh Hậu, Tân An, Long An
Tọa độ GPS đơn vị: 10.510628294514833, 106.3827911836029
Quốc gia của đơn vị: Việt Nam
Số tham chiếu AWS AWS-000113
Thời gian đánh giá: 19, 20,21 tháng 4 năm 2022
Hình thức đánh giá: Trực tiếp tại đơn vị
Cấp độ đánh giá: Cốt lõi
Phạm vi đánh giá: Đơn vị độc lập
Loại Đánh giá: Đánh giá chứng nhận lại

 

Đợt đánh giá được lên kế hoạch vào ngày 19, 20, 21 tháng 4 năm 2022. Cuộc đánh giá này sẽ được thực hiện trên thực địa tại địa điểm nhà máy.

Phù hợp với Yêu cầu chứng nhận AWS, các bên liên quan được mời cung cấp nhận xét của họ về đơn vị đang trải qua đánh giá AWS.

Các bên liên quan có thể gửi nhận xét trước và bao gồm cả ngày của cuộc đánh giá. Ngoài ra, nếu bạn muốn trao đổi với Nhóm đánh giá, vui lòng liên hệ với Đánh giá viên chính để sắp xếp một cuộc phỏng vấn qua video hoặc điện thoại.

CUNG CẤP Ý KIẾN:

Để sắp xếp một cuộc phỏng vấn và / hoặc gửi nhận xét bằng văn bản, vui lòng liên hệ với Đánh giá viên chính.

Bạn có thể gửi nhận xét của mình bằng cách:

·       Qua phỏng vấn từ xa, phỏng vấn trực tiếp và / hoặc

·       Bằng văn bản qua email.

Tên đánh giá viên chính: Warrick Stewart
Tên đơn vị đánh giá: WSAS
Email đánh giá viên chính: warrick@resilience-advice.co.za
Số điện thoại của đánh giá viên chính: +27832991977
Tên đánh giá viên địa phương: Vũ Thị Quế Anh
Email của đánh giá viên địa phương: anh.vuque@gmail.com

 

ĐẶC BIỆT LƯU Ý:      

Cộng đồng và các bên liên quan cũng có thể liên hệ trực tiếp với Liên minh Quản lý Nguồn nước (AWS) nếu có thắc mắc theo Quy trình Nhận xét, Khiếu nại và Kháng nghị của AWS . trang web: a4ws.org email: ensure@a4ws.org