DANH SÁCH TRÚNG GIẢI MINIGAME TUẦN 3
CHƯƠNG TRÌNH CÙNG LA VIE ĐI KHẮP VIỆT NAM


Giải Đặc Biệt
1.Khanh Khanh : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007276xxxxx

Giải Khuyến Khích
1.Lê Hồng Ban: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000466531xxxxx
2.Hieu Vy Libraa: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000594331xxxxx
3.Nguyễn Huệ Hương: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000761470xxxxx
4.Vân Đỗ: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108072xxxxx
5.Hằng Trần: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000466673xxxxx
6.Oanh Hà: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000572233xxxxx
7.An Nhiên Xinh: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000539526xxxxx
8.Thuỳ Thuy: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000529046xxxxx
9.Thingol Luân: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000635258xxxxx
10.Hang Luu: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000113937xxxxx
11.Nguyen T Truc: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000623197xxxxx
12.Linh Ho Ngoc: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000002711xxxxx
13.Hue Thi Cao: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000063096xxxxx
14.Nghiaa Minhh: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000495138xxxxx
15.Lý Đào: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000155456xxxxx
16.Nguyễn Trang: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000763132xxxxx
17.Ngô Thị Tố Loan: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000252355xxxxx
18.Tạ Khuê Trung: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000632412xxxxx
19.Phúc Luân NM: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000581427xxxxx
20.Tran Mui: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000076368xxxxx
21.Tiên Cát: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000168784xxxxx
22.Tăng Mạnh Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000740180xxxxx
23.Khang: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000701660xxxxx
24.Phương Vũ: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000371918xxxxx
25.Thi Be: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000215040xxxxx
26.Han Han: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000255151xxxxx
27.Hồng Thuận: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000050555xxxxx
28.Phương Trinh Đoàn: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000114510xxxxx
29.Hoai Thuong Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000039021xxxxx
30.Ngô Thế Lanh: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000418947xxxxx
31.Nham Phan: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000124358xxxxx
32.Tran Van: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000142645xxxxx
33.Vành Khuyên Lương: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000635888xxxxx
34.Dung Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000460883xxxxx
35.Hue Le: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000387968xxxxx
36.Đỗ Hòa: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000780721xxxxx
37.Xu Ka: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000162737xxxxx
38.Phương Bảo: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000075228xxxxx
39.Đặng Huỳnh Thanh Trúc: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000830651xxxxx
40.Cao Xuan Hien: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000054077xxxxx
41.Mặt Trời Nhỏ: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000820979xxxxx
42.Thuy Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000290925xxxxx
43.Ha Tuan Thuy: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000697494xxxxx
44.Duy Sơn Khanh: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000114251xxxxx
45.Cuc TK Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000326646xxxxx
46.Thanh Lê: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000186270xxxxx
47.Vũ Quyền: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000796837xxxxx
48.Quan Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000043278xxxxx
49.Nhung Thị Đỗ: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000342151xxxxx
50.Mai Hải: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000323902xxxxx

Chi tiết Điều kiện & Điều khoản chương trình tại đây