DANH SÁCH TRÚNG GIẢI MINIGAME TUẦN 2
CHƯƠNG TRÌNH CÙNG LA VIE ĐI KHẮP VIỆT NAM

GIẢI ĐẶC BIỆT 
1. Lê Phương Thảo : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000499087xxxxx


GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1. Võ Thị Yến Nhi : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000595673xxxxx
2. Thuyên Chi : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000126741xxxxx
3. Lee Man : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000440699xxxxx
4. Trần Liêm : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000113356xxxxx
5. Trần Quốc Khánh : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000694047xxxxx
6. Vu Thi Thom: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000473733xxxxx
7. Dung Le Thuy : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000780747xxxxx
8. Kim Thị Hồng Nguyễn : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000494698xxxxx
9. May GL Maj : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000270902xxxxx
10. Vũ Mỹ Trang : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000519634xxxxx
11. Gmo Trân : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000824101xxxxx
12. Thi Thánh Thiện : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000069232xxxxx
13. Phan VT TuyếtTuyết : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000782994xxxxx
14. Anh Nguyen : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000116936xxxxx
15. Thi Thao Ta : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000496308xxxxx
16. Hồ Mùi : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000544026xxxxx
17. HộpThư TriÂn : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000080780xxxxx
18. Uyên Hoàng : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000689905xxxxx
19. Phan Thế Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000519709xxxxx
20. Thành Lộc: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000060135xxxxx
21. Phạm Quang Hào : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000030067xxxxx
22. Đinh Thị Quý : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000708577xxxxx
23. Tùng Thanh : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000720534xxxxx
24. Chí Tâm Nguyễn : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000035533xxxxx
25. Thịnh Bùi: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000031599xxxxx
26. Lê Huyền Trang : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000469002xxxxx
27. Bông Su : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000517292xxxxx
28. Nguyễn Lâm Thu: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000648320xxxxx
29. Danh Phan Nguyen : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000434495xxxxx
30. Võ Chiêu Vy : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000113121xxxxx
31. Đỗ Thuy : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000518633xxxxx
32. Giang van Hiep : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000002085xxxxx
33. Ly Nguyễn : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108317xxxxx
34. Lê Thị Hoà : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000572776xxxxx
35. Hồng Nhâm : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000635029xxxxx
36. Ân Nguyễn Thị : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000560264xxxxx
37. Nguyễn Thuyết : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000323996xxxxx
38. Thanh Trí : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000187437xxxxx
39. Phạm Thành Luân : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000336634xxxxx
40. Nhuhanh Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000001753xxxxx
41. Dau AdamLe : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000454118xxxxx
42. Bùi Thi Phượng : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000355457xxxxx
43. Lê Thị Tố Viên : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000158102xxxxx
44. Tam Thanh : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000751784xxxxx
45. Trang Pham Thu : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000030999xxxxx
46. Lê Huỳnh Hào: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000041386xxxxx
47. Chi Quỳnh Lê : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000361158xxxxx
48. Đào Thị Loan : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000161693xxxxx
49. Htt Nguyen : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000033410xxxxx
50. Họ Hoàng Tên Hường : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000699902xxxxx

 Chi tiết Điều Khoản & Điều Kiện chương trình Cùng La Vie đi khắp Việt Nam: Tại đây