DANH SÁCH TRÚNG GIẢI MINIGAME TUẦN 1
CHƯƠNG TRÌNH CÙNG LA VIE ĐI KHẮP VIỆT NAM

GIẢI ĐẶC BIỆT
1. Tô Thế Mạnh: https://www.facebook.com/to.t.xxxxx
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1. Dung Duong: https://www.facebook.com/people/Dung-Duong/10003083136xxxxx
2. Van Quyet Nguyen: https://www.facebook.com/luc.xxxxx
3. Anh Tuyet: https://www.facebook.com/people/Anh-Tuyet/10007576098xxxxx
4. Khai Hoa: https://www.facebook.com/khai.hoa.xxxxx
5. Văn Nhật: https://www.facebook.com/vantrunxxxxx
6. Nhi Tân Bùi: https://www.facebook.com/people/Nhi-T%C3%A2n-B%C3%B9i/10006984903xxxxx
7. Kim Tuyến: https://www.facebook.com/haisang.hoaxxxxx
8. Thành Lê Văn: https://www.facebook.com/people/Th%C3%A0nh-L%C3%AA-V%C4%83n/10005359747xxxxx
9. Hàng Tuyến NT: https://www.facebook.com/xuyen.tuxxxxx
10. Nguyễn Hải Phong: https://www.facebook.com/haiphong.nguyen.xxxxx
11. Bùi Ngọc Thái: https://www.facebook.com/ha.vuong.7xxxxx
12. Thạch Phên: https://www.facebook.com/phen.thacxxxxx
13. Thi Thanh: https://www.facebook.com/people/Thi-Thanh/10001175709xxxxx
14. Linh Lê: https://www.facebook.com/people/Linh-L%C3%AA/10002475136xxxxx
15. Tuấn Nguyễn: https://www.facebook.com/qui.tranphuxxxxx
16. Lyn Lyn NguyetDau: https://www.facebook.com/people/Lyn-Lyn-NguyetDau/10006858408xxxxx
17. Ngân Khánh: https://www.facebook.com/people/Ng%C3%A2n-Kh%C3%A1nh/10004711254xxxxx
18. Anh Duc Nguyen: https://www.facebook.com/people/Anh-Duc-Nguyen/10001143063xxxxx
19. Thùy An: https://www.facebook.com/people/Th%C3%B9y-An/10001563486xxxxx
20. Mẫn Nguyễn: https://www.facebook.com/people/M%E1%BA%ABn-Nguy%E1%BB%85n/10007546194xxxxx
21. Duyên Quê: https://www.facebook.com/dao.phoxxxxx
22. Võ Giang Khang: https://www.facebook.com/khang.xxxxx
23. Kpuih H Úc: https://www.facebook.com/romah.xxxxx
24. Hoa Lệ: https://www.facebook.com/people/Hoa-L%E1%BB%87/10000695245xxxxx
25. Ngô Vi Khương Duy: https://www.facebook.com/ngovikhuoxxxxx
26. Viên Đá Nhỏ: https://www.facebook.com/profile.php?id=10004067236xxxxx
27. Lê Trần Hậu Khang: https://www.facebook.com/haukhang.lxxxxx
28. Vũ Thị Oanh: https://www.facebook.com/thioanh.vuxxxxx
29. Nguyễn Hoàng Quân: https://www.facebook.com/Qxxxxx
30. Hien Xuan Cao: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104467xxxxx
31. Yến Ruby: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000221455xxxxx
32. Yến Ánh: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000491117xxxxx
33. Hồng Vinh: https://www.facebook.com/han.tieu.xxxxx
34. Bảo Bảo Trâm: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000159068xxxxx
35. An Lộc: https://www.facebook.com/loc.an.xxxxx
36. Kem Dâu Tây: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000511419xxxxx
37. Yen Thi: https://www.facebook.com/chinh.maivanxxxxx
38. Nam Jdagon: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000531089xxxxx
39. Quỳnh: https://www.facebook.com/nguyennuhuongxxxxx
40. Bish Pham: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000110741xxxxx
41. Đặng Khôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000686163xxxxx
42. Phu Tran: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000281021xxxxx
43. Quốc Đạt Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000030811xxxxx
44. Manh Nguyen: https://www.facebook.com/manh.nguyexxxxx
45. Văn Nguyễn: https://www.facebook.com/chiunaxxxxx
46. Lộbàng Thạch: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000549432xxxxx
47. Anh Peach: https://www.facebook.com/daohoang.anxxxxx
48. Hông Hoa: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000361770xxxxx
49. Hồ Thiên Di: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000661605xxxxx
50. Bùi Nhài: https://www.facebook.com/ngocthienxxxxx

 Chi tiết Điều Khoản & Điều Kiện chương trình Cùng La Vie đi khắp Việt Nam: Tại đây